Frekvensterapi

Vad är frekvenser?


Infobroschyr

Frekvenser är en vågrörelse som upprepas perodiskt. Frekvensen mäts i hertz, Hz. Det finns många varianter av vågrörelserna, sinusvåg, fyrkantsvåg mfl

Frekvenser används även inom vården som ultraljud som sänder ut ljudvågor som sedan ekot lyssnas av, radioaktiv röntgen är en strålning som går igenom kroppen som fångas upp på en film, där skapas en bild, och magnetröntgen använder ett starkt magnetfält för att ladda alla celler med energi. När magnetfältet stängs av mäter detektorer av den angivna energin från de laddade cellerna. En dator skapar en bild som sedan tolkas. EKG, EMG och EEG mäter även de frekvenser och energier i kroppen.

Med frekvensteknik kan vi påverka olika saker i kroppen. Dels kan vi hjälpa organ och funktioner till friskare funktion, dels kan vi försvaga det som stör funktioner i kroppen. Resonansfrekvens är den egen frekvens något har av sig själv. Varje objekt vibrerar med sin egen specifika frekvens. Varje ämne, varje organism och alla substanser har sin unika frekvens, till exempel lampan av metall, stolen av trä, ett kroppsorgan eller ett hormon. Eftersom allt är energi har allt en rörelse -och därmed en frekvens. Det är varje objekts unika frekvens som utnyttjas vid frekvensbehandling. Genom att tillföra objektets egen resonans-frekvens kommer objektet att vibrera mer med hjälp av den tillförda energin i frekvensen

Frekvensbehandling medför att mikroorganismer som stör kroppen vibrerar sönder och dör. Ett glas kan vibrera sönder av frekvenser. Kroppsdelar kan återfå sin friska frekvensmed hjälp av rörelseenergin som tillförs...Läs mer här