KranioSakral Terapi

KranioSakral är en mjuk behandlingsmetod som utförs med att klienten ligger på rygg på en behandlingsbänk med kläderna på. Man lägger händerna på olika positioner på kroppen och påverkar därifrån kroppens flöden och hinnor. Därmed påverkar man det centrala nervsystemet, ryggmärgsvätskan, hjärnans olika hinnor, kraniets ledstruktur och korsbenets rörelse i förhållande till höfterna.

Jag jobbar med endogen respons. Organismens egna ofrivilliga rörelse. Kroppens vätskor transporterar inte bara näring och skräp utan även information till övriga kroppen. Jag påverkar kroppens vätskor till att hitta balans. I balans finns hälsa

Kan användas förebyggande, behandlande eller rehabiliterande för metoden är gynnsam för den fysiska, emotionella och mentala hälsan.

Vad man kan behandla:

Om man har problem med nacke, rygg, höfter, stressrelaterade problem, huvudvärk, migrän, käkledsproblematik, utmattningsproblematik, rastlöshet/oro/stress, kronisk värk, ont/problem i leder, sömnbesvär, mm