Spooky 2 Generator X Pro

Spooky 2 Generator X Pro

Till en Spooky 2 finns det många recept som det kallas, de olika frekvenserna för läkning. Det finns de som stärker t ex lever, njurar, andra organ och nervsystemet. Det finns andra för leder, DNA och blodet. Andra finns som balanserar det vi inte vill ha som mikroorganismer, tungmetaller och andra störande ämnen. 

Men vi kan även skanna vilka frekvenser som stör för att sedan behandla dem

Skanna - Balansera upprepade gånger 

Kroppen kan befrias från det som stör